Nje hadith i madhe qe besoj shume pak prej nesh e kemi degjuar me pare! Hadith qe flete per vleren e dhenies borxh dikuj qe ka nevoj per t’a ndihmuar dhe per t’ia zgjidhur nje brenge. Thote Pejgamberi alejhi selam:” Kush ia lehteson atij qe eshte ne veshtiresi (duke i dhene borxh), i jepet shperblimi sikur t’a kishte dhene sadaka (lemoshe) ate shume per cdo dite te afatit,e kur i kalon afati i parapare dhe ai ia jep afat shtese per (kthimin e borxhit),i jepet shperblimi dyfish per ditet e shtuara te afatit “! Sahihul Xhami’, E saktesoi Shejh Albani,No. 6108 Sa hadith madheshtor qe na nxite te ndihmojme njeri tjetrin ne rast nevoje,por edhe eshte pergjegjesi e madhe e atij qe e merr borxhin ta kthej ate ne afatin e parapare,e jo sikur qe i shohim njerezit sot,si tradhtojne ne mareveshjet e bera gjate marjes borgjit. Allahu na befte prej atyre qe e ndihmojne njeri tjetrin dhe e mbajne fjalen e dhene! 

Previous Next